Društvo Forum 21 je neodvisna institucija civilne družbe, ki želi s premisleki, prenosom znanj in izkušenj ter z analizami družbenih procesov bogatiti podlage za kompetentno odločanje o javnih zadevah v Sloveniji, v EU in v širšem mednarodnem prostoru. S premišljenimi javnimi dejanji se Forum 21 odziva tudi na dogajanja v političnem prostoru Slovenije.

Forum 21 se zavzema za človeku prijazno družbo ter za iskanje ravnotežja med proizvodnjo dobrin in storitev na eni strani in na drugi strani kulture v najširšem pomenu besede kot prostora za pogajanje o skupnih vrednotah človekovih pravic, individualne ustvarjalnosti, dostojanstva in družbene solidarnosti.

Forum 21 zanimajo pravne, politične, ekološke, ekonomske, socialne in etične dileme sodobnega sveta. Delovati želi za socialno stabilno, solidarno in notranje povezano slovensko družbo, v kateri bosta zagotovljeni pravna in socialna varnost, hkrati pa želi biti eno od stičišč globalne intelektualne skupnosti. Razpirati želi tudi evropske poti do prostorov zahodnega Balkana za prenos izkušenj, demokratičnih navad, znanja in investicij.

Forum 21 vodi nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan. Društvo ima 287 članov iz vse Slovenije in je pestrega sestava. Njegovi člani so iz različnih družbenih slojev, generacij, poklicev in skupin, ki so tudi različnih političnih pogledov, skupna pa jim je želja, da s svojim intelektualnim potencialom in vlogo, ki jo imajo v družbi, vzpostavijo eno od žarišč idej in dejavnikov za razvoj ustvarjalnega in inovativnega okolja za izzive prihodnosti. Društvo na svoja srečanja vabi tudi zainteresirane in kompetentne posameznike iz različnih profesionalnih, interesnih in strokovnih skupin. Društvo Forum 21 deluje od marca 2004.

Predsednik društva

Milan Kučan

Milan Kučan

Milan Kučan je ena osrednjih političnih osebnosti Slovenije. V desetih letih političnega pluralizma je bil po vseh anketah najbolj priljubljena politična osebnost v Sloveniji in uživa visok ugled in spoštovanje med Slovenci tudi po decembru 2002, ko se je končal njegov drugi mandat predsednika samostojne slovenske republike.

Biografija predsednika Milana Kučana

Podpredsednik društva

Slavko Pregl

Slavko Pregl

Upravni odbor

Upravni odbor opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi delo po programu. Sestavljajo ga predsednik društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora, podpredsednik in tajnik društva ter 6 članov.

 • Milan Kučan
 • Slavko Pregl
 • Sandi Češko
 • Zvone Dragan
 • Božo Kovač
 • dr. Miha Ribarič
 • dr. Igor Saksida
 • Janez Škrabec
 • dr. Maks Tajnikar
 • Franc Zalar

Programski svet

Programski svet je kolegijski strokovni organ in obravnava ter odloča o programskih zadevah društva.

 • dr. Niko Toš, predsednik programskega sveta
 • dr. Robert Blinc
 • dr. Bojko Bučar
 • Sasha Goldman
 • Stojan Petrič
 • Slavko Pregl
 • dr. Danica Purg
 • dr. Zdenko Roter
 • dr. Lojze Sočan
 • dr. Mirjana Ule

Nadzorni odbor

 • mag. Mira Puc, predsednica
 • Miran Goslar
 • Maksimilijan Ivan Rudolf

Disciplinska komisija

 • Tjaša Andree Prosenc
 • mag. Emil Zakonjšek
 • Igor Grosman