Predavanje prof. dr. Mireille Delmas-Marty

4. maj 2005 ob 17:00, Štihova dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana

Prof. dr. Mireille Delmas-Marty je predavala o pravnem humanizmu v globaliziranem svetu in si zastavila vprašanje, ali človeštvo 60 let po sprejemu ustanovne listine OZN potrebuje deklaracijo o soodvisnosti.Predavateljica raziskuje pravne sisteme vertikalno in horizontalno, na globalni ravni, na regionalnih ravneh ter po pravnih področjih, zasleduje procese internacionalizacije prava v globalnih razmerah in njegove etične temelje. V tem okviru med drugim išče vzroke, zakaj svet vse bolj obvladujejo interesi kapitala in so v odnosu na te interese človekove politične, kulturne, socialne in ekonomske pravice zapostavljene. Predavanje je bilo v francoščini, zagotovljen pa je bil simultani prevod v slovenščino. Več informacij o njenem delu lahko najdete na njeni spletni strani.