Posvet: Vrednote Slovencev in predlagane reforme: "Družba znanja?"

9. maj 2006 ob 17:00, Cankarjev dom, dvorana E3

Naše pogovore o prevladujočih vrednotah v Sloveniji in predlaganih reformah smo tokrat nadaljevali s predlaganimi gospodarskimi reformami in sistemskimi spremembami, ki bistveno posegajo v šolski sistem. Ob tem se državljanom in državljankam zastavljajo vprašanja glede njihove participacije pri znanju kot pomembni družbeni dobrini za vzpostavljanje socialne pravičnosti in stabilnosti.


Naslov majskega posveta je bil "Družba znanja?", vodil pa ga je prof. dr. Pavel Zgaga, redni profesor Pedagoške fakultete.


Na posvetu so sodelovali panelisti:  • prof. dr. Ivan Svetlik, prorektor Univerze v Ljubljani (UL)

  • prof. Jože Mlakar, ravnatelj Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani

  • prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete UL

  • dr. Zdenko Kodelja, raziskovalec s Pedagoškega inštituta v Ljubljani.