Energetska prihodnost Slovenije

25. marec 2009 ob 17:00, Ljubljana

Že dolgo je znano, da je področje energije eno najbolj perspektivnih v razvoju sodobnih gospodarstev. Proizvodnja in distribucija energije je zagotovo posel bodočnosti. Prav na področju gospodarjenja z energijo in njene porabe lahko pričakujemo v bodoče tudi velike tehnološke preboje. Ob tem pa je energija tudi grožnja za bodoča gospodarstva, saj nam grozi, da bo nekaterih energij zmanjkalo, da nekaterih sedaj perspektivnih rešitev nikoli ne bomo obvladali, da je ne bomo mogli pridobivati dovolj poceni in da nas bo celo ogrožala. Zato sta način obvladovanja energetike in organiziranost, ki nam bo to omogočila, osrednji.

V omizju so sodelovali Janez Kopač, gen. direktor Direktorata za energijo v Ministrstvu za gospodarstvo, mag. Danilo Toplek, predsednik Uprave Talum-a, dr. Milan Medved, direktor Premogovnik-a Velenje, dr. Robert Golob, direktor družbe Istrabenz Energetski sistemi, Martin Novšak,direktor GEN-energije in mag. Djani Brečević, direktor Inštituta za Raziskave v Energetiki, Ekologiji in Tehnologiji. Goste za omizjem je povezoval dr. Maks Tajnikar z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

V omizju smo spregovorili o vprašanjih, o tem, kakšne so temeljne smernice razvoja energetike v svetu in kakšno mesto ima pri tem Slovenija, kaj lahko Slovenija prispeva k nastajanju sodobnega energetskega sektorja in kako se mora za to organizirati, ali lahko del slovenskega gospodarstva najde svoj dolgoročni izziv v energetiki, kateri del slovenskega gospodarstva je najbolj ogrožen z morebitno krizo v svetovni energetiki, ali je možno pričakovati velike zasuke v strukturi proizvodnje in porabe različnih energentov v Sloveniji in kakšna je pri tem vloga jedrske energije, kam bi morali investirati, da bi znižali porabo energije, in kam bi morali investirati, da bi povečali proizvodnjo energije, ali je sedanja organiziranost slovenskega energetskega sektorja ustrezna, kako je s programi privatizacije organizacij v energetskem sektorju, ali so poskusi uveljavljanja trga na področje energetike uspešni in kaj bi bilo smiselno v tej smeri narediti v Sloveniji. Ustavili smo se tudi ob vprašanju odnosa med sedanjo gospodarsko krizo in energetiko. Ali je sedanja kriza nevarna tudi za nadaljnji razvoj slovenske energetike ali pa je lahko celo njen izziv? Ali lahko energetika prispeva k razreševanju krize ali pa vsaj k ublažitvi krize v Sloveniji? Ob tem bomo ves čas poizkušali odgovoriti tudi na vprašanje, ali potrebuje Slovenija novo energetsko strategijo in kdo naj jo pripravi!